Záštita hejtmana Moravskoslezského kraje

Tue Apr 27 2021 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

V roce 2021 soutěž zaštítil hejtman Moravskoslezského kraje a poslanec Parlamentu České republiky prof. Ing. Ivo Vondrák, Csc.
Děkujeme.