Ilona Rédlová.jpg

Zakladatelkou soutěže je operní pěvkyně a pedagožka Ilona Rédlová, dipl. um., která má za cíl propojit klasický zpěv se zpěvem moderním a dát příležitost mladým talentům, kteří se ukáží renomovaným umělcům a producentům. Ti nejlepší soutěžící dostanou možnost spolupracovat s uměleckou agenturou Nemoros, zazpívají si na významných koncertech, setkají se s osobnostmi, které jim dají do života cenné rady a zkušenosti.

Soutěž je jediná svého druhu v ČR a SR. Dává příležitost talentovaným zpěvákům nejen v klasickém zpěvu, v populárním zpěvu,
v komorním zpěvu. a vlastní tvorbě. Ojedinělá je také tím, že kategorie jsou rozdělené nejen dle věku, ale také dle vzdělání soutěžících v oboru zpěv.

Vyhlašovatelem a hlavním pořadatelem je nezisková organizace Hlas Česka, z. s. Rybná 716/24, Staré město, 110 00 Praha 1 a soutěž je finančně podporována městem Krnovem. 

Do prvního i druhého ročníku se každý rok přihlásilo cca 150 soutěžích z celé ČR a SR.
Ve čtvrtém ročníku r. 2021 on-line se přihlásilo více než 370 soutěžících a tímto jsme byla jediná pěvecká soutěž, která soutěž v době COVIDU nezrušila.

Do soutěže se mohou přihlásit všichni od 8 do 99 let. 

Kategorie jsou rozdělené nejen podle věku, ale také podle vzdělání soutěžících v oboru zpěv. Proto se nemůže stát, že by student konzervatoře soutěžil s někým, kdo se zpěvu věnuje jen okrajově na ZUŠ.

 

V roce 2018 soutěž zaštítil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje a místostarosta města Krnova Jan Krkoška.

V roce 2019 soutěž zaštítil hejtman Moravskoslezského kraje a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky prof. Ing. Ivo Vondrák Csc.

V roce 2020 soutěž zaštítilo Ministerstvo kultury a hejtman Moravskoslezského kraje a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky prof. Ing. Ivo Vondrák Csc.

V roce 2021 soutěž zaštítil hejtman Moravskoslezského kraje a poslanec Parlamentu České republiky prof. Ing. Ivo Vondrák, Csc.

4B2284C0-B3C2-49A1-B719-55C0203A4693.JPEG

PĚVECKÁ SOUTĚŽ JEDINÁ SVÉHO DRUHU