top of page
Ilona Rédlová.jpg

 

 

 

 

 

 

Slova ředitelky soutěže Ilony Rédlové (Tiché, Kaplové):

,,Naše soutěž není pouze o vítězství.
Je o získání zkušeností a o tom, jak se více zdokonalit a pracovat na sobě.
Důležité je, aby všichni účastníci měli příležitost využít této zkušenosti k osobnímu růstu a rozvoji svého talentu.
Neřiďme se pouze výsledky soutěže, ale spíše tím, jak každý z nás může využít svůj čas na pódiu k učení se a zlepšování.
Ať už máme 8 nebo 99 let, je vždy prostor na zlepšení a nové objevy ve svém umění.
Podporujme se navzájem  v této cestě a buďme si oporou, ať už se dostaneme na vrchol či nikoliv.
V konečném důsledku jde o radost ze zpívání a sdílení hudby s ostatními."

 

 

 

 

 

Zakladatelkou soutěže je operní pěvkyně a pedagožka Ilona Rédlová, dipl. um., která má za cíl propojit klasický zpěv
se zpěvem moderním a dát příležitost mladým talentům, kteří se ukáží renomovaným umělcům a producentům.
Ti nejlepší soutěžící dostanou možnost spolupracovat s nahrávacím studiem Big Win, zazpívají si na významných koncertech,
setkají se s osobnostmi, které jim dají do života cenné rady a zkušenosti.

Soutěž je jediná svého druhu v ČR a SR. Dává příležitost talentovaným zpěvákům nejen v klasickém zpěvu,
v populárním zpěvu, v komorním zpěvu, vlastní tvorbě a kapelám.

Ojedinělá je také tím, že kategorie jsou rozdělené nejen dle věku,

ale také dle vzdělání soutěžících v oboru zpěv.

Vyhlašovatelem a hlavním pořadatelem je nezisková organizace Hlas Česka, z. s. Rybná 716/24, Staré město, 110 00 Praha 1

a soutěž je finančně podporována městem Krnovem. 

Do prvního i druhého ročníku se každý rok přihlásilo cca 150 soutěžích z celé ČR a SR.
Ve čtvrtém ročníku r. 2021 on-line se přihlásilo více než 370 soutěžících a tímto jsme byla jediná pěvecká soutěž,

která soutěž v době COVIDU nezrušila.

Do soutěže se mohou přihlásit všichni od 8 do 99 let. 

Kategorie jsou rozdělené nejen podle věku, ale také podle vzdělání soutěžících v oboru zpěv. Proto se nemůže stát,

že by student konzervatoře soutěžil s někým, kdo se zpěvu věnuje jen okrajově na ZUŠ.

 

V roce 2018 soutěž zaštítil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje a místostarosta města Krnova Jan Krkoška.

V roce 2019 soutěž zaštítil hejtman Moravskoslezského kraje

a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky prof. Ing. Ivo Vondrák Csc.

V roce 2020 soutěž zaštítilo Ministerstvo kultury

a hejtman Moravskoslezského kraje

a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky prof. Ing. Ivo Vondrák Csc.

​V roce 2021 soutěž zaštítil hejtman Moravskoslezského kraje a poslanec Parlamentu České republiky

prof. Ing. Ivo Vondrák, Csc.

Pět let byla soutěž finančně podporována městem Krnovem a od 2023 změnila své působení v Praze.

Barevné logo.png
bottom of page