4B2284C0-B3C2-49A1-B719-55C0203A4693.JPEG

V. ROČNÍK
ČESKOSLOVENSKÉ PĚVECKÉ SOUTĚŽE

Chceš nové zkušenosti a přátele?

Pěvecká soutěž jediná svého druhu

Pro všechny od 8 do 99 let amatéry i poloprofesionály.

Klasický zpěv - Moderní zpěv - Komorní zpěv - Vlastní tvorba

Čechy - Morava - Slezsko - Slovensko

Soutěž, která letí !

PATRONI A POROTA

Patron%20klasick%C3%BD%20zp%C4%9Bv_edited.jpg

JANA ŠREJMA KAČÍRKOVÁ

(porotce klasického zpěvu)

foto Vrablova.JPG

AGNEŠA VRÁBĹOVÁ

(porotce klasického zpěvu)

Patron - populár_edited.jpg

TEREZA RAYS

(porotce moderního zpěvu)