PATRONI & POROTA

ADAM KAJUMI

PATRON ON-LINE ROČNÍKU 2021

(porotce videí a jejich zpracování)

DOMINIKA LUKEŠOVÁ

PATRON OD II. KATEGORIE MODERNÍHO ZPĚVU

(porotce moderního zpěvu)

JANA ŠREJMA KAČÍRKOVÁ

PATRON PRO KLASICKÝ ZPĚV

(porotce klasického zpěvu)

TEREZA RAYS

PATRON PRO MODERNÍ ZPĚV

(porotce moderního zpěvu)

ADÉLA ZOUHAROVÁ

PATRON JUNIORŮ

(porotce juniorů moderního zpěvu)

POROTCI V KLASICKÉM ZPĚVU

POROTCI V MODERNÍM ZPĚVU