PATRONI & POROTA

POROTCI V KLASICKÉM ZPĚVU

JANA ŠREJMA KAČÍRKOVÁ

porotce klasického zpěvu

MICHAL PAVEL VOJTA

porotce klasického zpěvu

AGNEŠA VRÁBĹOVÁ

porotce klasického zpěvu

STANISLAVA ŠINKOVSKÁ

porotce klasického zpěvu

VÁCLAVA KREJČÍ HOUSKOVÁ

porotce klasického zpěvu

ROMAN HOZA

porotce klasického zpěvu

POROTCI V MODERNÍM ZPĚVU

TEREZA RAYSE

porotce moderního zpěvu

KS LOOPS

porotce moderního zpěvu

SONIA EDDE

porotce moderního zpěvu

MARIE VELIKÁ

porotce moderního zpěvu

ROMAN ROSSI

porotce moderního zpěvu

VÁCLAV TOBRMAN

porotce moderního zpěvu

JAROSLAV BOUDA

porotce moderního zpěvu

RICHARD PEKÁREK

porotce moderního zpěvu