HLAS ČESKA,

MORAVY A SLEZSKA

!!.INFO.!!

PROSÍME SOUTĚŽÍCÍ O KONTROLU

E-MALOVÝCH SCHRÁNEK

- SPAM a HROMADNÁ POŠTA -

POKUD JSTE OD NÁS NEOBDRŽELI E-MAIL

OZVĚTE SE NÁM NA 

info@hlasceska.com

O NÁS

Účelem spolku je podpora národní kultury, a to v hudební oblasti, tedy zejména podpora umělců, zpěváků, hudebních skladatelů a činností s hudbou souvisejících. Spolek taktéž slouží pro všechny umělce, nejen v hudební oblasti, tedy například podpora spisovatelů, básníků, malířů, sochařů, tanečníků, kouzelníků, herců a jiných umělců, všech věkových kategorií, působících v kulturní oblasti. Účelem spolku je také organizování kulturních a společenských akcí pro děti, dospělé, seniory a osoby s handicapem, organizování soutěží, koncertů, výstav, vzdělávacích akcí, přednášek, organizování kulturních a divadelních zájezdů. Taktéž si klade za účel vést své členy k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, a tím podporovat rozvoj zájmu o kulturu u široké veřejnosti. Dalším účelem je hájit zájmy sdružení nejen uvnitř, ale především navenek, zvyšovat jeho kredit a zájem o něj. Spolupracovat s neziskovým, ziskovým i státním sektorem a podporovat celoživotní vzdělávání v kulturní oblasti na národní i mezinárodní úrovni. Naplňování těchto účelů bude zajišťováno především aktivní spoluprací se státními i nestátními organizacemi a širokou veřejností.

PROJEKTY

PĚVECKÁ SOUTĚŽ

Hlas Česka, Moravy a Slezska

Logo workshop.png

WORKSHOP

JIŽ BRZY

NAŠI PARTNEŘI

GENERÁLNÍ PARTNER

KONTAKTY

PŘEDSEDA

Ilona Rédlová, dipl. um.

+420 602 606 204

MÍSTOPŘEDSEDA

Roman Rossi

+420 724 090 840

2. MÍSTOPŘEDSEDA

Jaroslav Bouda

+420 733 796 979

ASISTENT PRODUKCE

Petr Pastrněk

+420 602 300 202

FOTOGRAF, WEBMASTER & GRAFIK

Kristýna Junková 

tynajunkova@gmail.com

Název spolku:

HLAS ČESKA, z. s.

Sídlo spolku:

Rybná 716/24, Staré Město, 

110 00 Praha 1

IČO:

09896091

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • Tik tak